Bezpečný dom

Štatistiky posledných rokov naznačujú, že bytové domy sú nielen veľkým lákadlom zlodejov ťažiacich z anonymity sídliska, ale aj dejiskom nebezpečných požiarov so stratami na majetku a niekedy bohužiaľ aj na ľudských životoch. Vďaka jednak vysokej kumulácii obyvateľov a teda aj zvýšenému riziku ľudského zlyhania a nedbalosti, tak i často nevyhovujúcemu technickému stavu domov a nevhodnému používaniu horľavých materiálov, bolo v roku 2009 najviac obetí na životoch a zranených práve v odvetví bytového hospodárstva (štatistika Ministerstva vnútra SR, dostupné na www.minv.sk).

Už na prvý pohľad tieto konštatovania nenapĺňajú optimizmom. Položme si teda otázku, ako sa k súčasnej situácii postaviť. Konštruktívnym riešením by bolo obstaranie mreží na okná a balkóny, inštalovanie bezpečnostných vstupných dverí, strážneho psa do predsiene a nakúpenie služieb zabezpečovacej agentúry. Samozrejme účinné, ale taktiež dosť nákladné. Z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti stále trvá povinnosť kontrolovať hasiace prístroje, udržovať únikové cesty priechodné a dodržiavať všeobecne platné a záväzné predpisy. Veľmi odporúčané je osadiť chodby a byty detektormi dymu, ktoré včas upozornia na nebezpečenstvo.

Hlásiče požiaru
V súčasnej dobe je na trhu k dispozícii široký výber tzv. „autonómnych“  dymových snímačov . Jedná sa o detektory, ktoré v prípade zaznamenania určitej koncentrácie dymu spustia ako varovanie akustický a svetelný alarm. Nevýhodou týchto snímačov je nutnosť častej kontroly funkčnosti. Musíte si byť istí, že zariadenie je v prevádzke a že mu napríklad nedochádzajú batérie alebo netrpí iným technickým nedostatkom. O prípadnom poplachu sa tiež dozvedia iba tie osoby, ktoré sú v dobe kritickej udalosti v dostatočnej blízkosti alarmu.
Ako najúčinnejší spôsob sa javí riešiť bezpečnosť komplexne a systémovo. V nedávnej dobe bol verejnosti predstavený projekt s príznačným názvom Bezpečný dom. Technológie, ktoré tvoria tento projekt sa využívajú k ochrane života, majetku aj k pomoci v naliehavých životných situáciách -  napríklad pri uviaznutí vo výťahu či náhlej zdravotnej nevoľnosti. 
Ako funguje Bezpečný dom
Základným stavebným kameňom sú výťahové technológie rozšírené o možnosti bezdrôtových prenosov. Zdanlivo nelogická súvislosť s bezpečnosťou? Riadiaca jednotka výťahu – VTA – a dátovo komunikačné zariadenie WEBMON zaisťujú núdzovú signalizáciu výťahu, ktorú podľa platných technických noriem výťah musí  obsahovať. V praxi to znamená, že výťah má vlastnú SIM kartu s telefónnym číslom, rovnako ako mobilný telefón, a v daných časových intervaloch komunikuje s centrálnym pultom. Väčšinou sa „rozprávajú“ o tom, že je všetko v poriadku, ale v prípade uviaznutia či technických problémov WEBMON okamžite odosiela správu cez GPRS kanál do servisného centra. Tu sa správa spracuje a vyprosťovacia jednotka okamžite vyráža k zásahu.
K tomuto už vybudovanému komunikačnému kanálu sa môžu  pripojiť ďalšie zariadenia, pomocou ktorých monitorujeme celý dom. „PIR“ snímače hlásia nedovolený pohyb v miestnosti. „Dverový kontakt“ zaisťuje určené dvere pred otvorením nepovolanou osobou. V prípade prerušenia kontaktu putuje správa do vyšších riadiacich centier. Neautonómne dymové snímače detekujú množstvo dymu a varujú pred požiarmi (neautonómne čiže nesamostatné, sú súčasťou systému, ktorý v určených intervaloch sám kontroluje ich funkčnosť ). Súčasťou zabezpečovacieho systému môže byť aj tak zvaný „Lifemonitor“. Ide o prívesok, ktorý nosí osoba v objekte pri sebe (najčastejšie zavesený na krku) a ktorý sa v krízovej situácii (náhla zdravotná indispozícia, nečakaná návšteva zlodeja) aktivuje stiskom tlačidla alebo vytrhnutím bezpečnostnej poistky.
Pomocou ďalších zariadení sa dajú odčítať dáta z digitálnych meracích prístrojov (voda, teplo), čo umožňuje získať tieto informácie bez vstupu cudzej osoby do bytu. Môžete sledovať technický stav výťahu a evidovať revízie a opravy. Pokiaľ máte v dome problém s nadmerným využívaním výťahu (nezbedné deti ho radi používajú k ukráteniu dlhej chvíle) alebo máte pocit nespravodlivosti pri rozúčtovaní nákladov na prevádzku, Bezpečný dom dokáže zbierať informácie aj o uskutočnených jazdách. Po dome sa vám často pohybujú neznáme osoby a susedia nezamykajú dvere? Aj tu stačí navoliť systém oprávnených vstupov a evidencie.

Ako ľudský organizmus
Pre názornosť si môžeme Bezpečný dom predstaviť ako nervový systém ľudského tela. Jednotlivé zariadenia, ktoré detekujú stav – snímače a detektory (nervové zakončenia), sú napojené na elektronickú ústredňu zabezpečovacieho zariadenia. Ústredňa je ďalej pripojená k rádiovému uzlu, cez ktorý sa impulzy dostávajú do sériovej šachty (miechy) a ďalej do jednotky VTA (mozgu), ktorá prostredníctvom jednotky WEBMON (rečové centrum) komunikuje s vonkajším svetom.
Čo sa teda stane, keď vypukne požiar alebo dostanete infarkt a ste obyvateľmi Bezpečného domu? Detektor alebo aktivovaný Lifemonitor odošle správu o stave núdze.  Táto informácie je prostredníctvom komunikačného zariadenia WEBMON a riadiacej jednotky VTA vyslaná v podobe signálu bezdrôtovo do siete operátora. Operátor rozošle upozornenie do vami vopred definovaných miest – na pult centrálnej ochrany, do integrovaného systému záchrannej služby alebo rodinnému príslušníkovi. Záchrana príde ihneď bez časovej straty aj v prípade, že ste sami a nie ste schopní privolať pomoc telefonicky či inak.
O tom, ako budete Bezpečný dom využívať, rozhodnete len vy. Jednotlivé funkcie sa dajú celkom jednoducho a ľahko pridávať a odoberať podľa požiadaviek obyvateľov.

(článok z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)