Informácie o Vašej organizácii (úradu, družstva, združenia, atd):

*Statut oragnizácie:
*Meno organizácie:
*Ulica:
*PSČ:
*Mesto:

Vaše kontaktné údaje:

Funkcia:
Meno:
Priezvisko:
Telefon:
E-mail:

Doplňkové údaje*:

1. Súhrnné informácie o spravovanom bytovom fonde:
Celkový počet spravovaných domov:
Počet domov starších ako 20 rokov:
Počet domov s dialkovou dodávkou tepla a TUV:
Počet domov po GO obvodového plášta:
Počet domov po GO bytových jadier alebo výťahov:
Počet panelových bytových domov:
Počet tehlových bytových domov:

ANO NIE počet
domov
2. Plánujeme rozsiahlejšie opravy:
3. Aké:
Oprava striech:
Zateplovanie obvodového plášťa:
Energetický audit:
Montáž regulačních a meriacich prvkov tepla a teplej vody:
Rozsiahlejšia oprava výťahov:
Zmena zdroja tepla a teplej vody:
Oprava/výmena okien:
Oprava/výmena balkonov/lodžií:
Oprava jadra:
Oprava rozvodov:
Iné vyššie neuvedené opravy:     

4. Nejčastějšie technické nedostatky a problémy spravovaného bytového fondu:
ANO NIE počet
domov
Vady striech
Zateplovanie obvodového plášťa
Energetický audit
Montáž regulačných a meriacich prvkov tepla a teplej vody
Technický stav výťahov
Zdroje tepla a teplej vody
Okna a dvere
Balkony a lodžie
Bytové jadrá
Technické rozvody
Iné vyššie neuvedené
Počet
5. Chceme poslať viacej kusov informačných materiálov:
6. Materiál, ktoré projekt "Jak to dělají...", pre nás obsahuje zaujímavé a potrebné informácie:
7. Dalšie informácie posielať:
8. Dotazník I. etapy som poslal/a:
9. Dotazník II. etapy som poslal/a:

Súhlasím, aby údaje uvedené v tomto formulári boli používané ku komunikačnému projektu rekonštrukcie panelového bytového fondu.
*) vyplnením týchto údajov nám pomože lepšie špecifikovať stávajúcu situáciu v oblasti revitalizačných procesov.
Podpisom a odoslaním dotazníkov vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami priezkumu, so spracovaním uvedených osobných údajov požiadateľom v zmyslu zákona č. 101/2000 Sb. a prímajú zodpovednost za poskytnutie údajov.

Zpět