Prečo a ako vymeniť radiátor

Spoločnosť Korado sa aktívne zúčastňuje odborných sympózií projektu Bezpečný domov. Časté otázky mieria do oblasti výmeny radiátorov. Poslucháči sa najviac pýtajú na to, prečo meniť radiátor, na koľko je výmena radiátoru časovo náročná a ako správne postupovať.

Výmena radiátoru úzko súvisí s komplexnou revitalizáciou domu. Medzi prvé aktivity patrí zatepľovanie obvodových plášťov a oprava strechy súčasne s jej zateplením. Tieto aktivity vedú k výraznému zníženiu celkových tepelných strát domu. Tejto zmene by mala odpovedať aj zmena systému vykurovania, a to minimálne v preregulovaní celej vykurovacej sústavy. Pôvodné článkové radiátory boli dimenzované na tepelné straty v dobe výstavby. Tieto články sa vyznačujú veľkým objemom vykurovacieho média, ktorý je trikrát väčší než u doskových radiátorov. Tento objem má veľkú tepelnú zotrvačnosť a vďaka nej pomalšie reaguje na potrebné zmeny. Kvôli tomu musíme často zbytočne vetrať, a tým neúmyselne zvyšujeme únik tepla. Svojou konštrukciou doskový radiátor navyše ďaleko lepšie rozloží priebeh teploty od podlahy smerom k stropu.
Toto rozloženie teplôt umožňuje zníženie hodnoty, na ktorú miestnosť musíme vykúriť. Získame tak vyššiu tepelnú pohodu pri vynaložení nižšej tepelnej energie. Rovnomerné rozloženie navyše znižuje možnosť vzniku kondenzácie na obvodových stenách miestnosti, a tým minimalizuje potenciálny vznik plesní.
Ďalší dôležitý faktor predstavuje hĺbka radiátoru. Skoro každý, kto býva v bytovom dome vie, že aj pár centimetrov znamená mnoho. Keď pridáme dokonalý dizajn je rozhodovanie isto jednoduchou záležitosťou.
Výber odpovedajúceho radiátoru  nie je zložitý. Potrebujete poznať rozmery a nasledovne počet rebier radiátoru, ktorý si želáte vymeniť. V priloženej tabuľke si jednoducho nájdete súčasný radiátor a k nemu odpovedajúci radiátor doskový.
Pokiaľ si nie ste úplne istí, môžete sa obrátiť na niektorého zo špecialistov, prípadne spoločnosť, ktorá v mieste nášho bydliska prevádzkuje vlastnú montáž.  S výberom Vám pomôže naša internetová stránka www.korado.cz. Na tejto stránke si môžete vybrať aj farbu radiátoru, pretože už dávno neplatí, že radiátor je iba biely.

Z textu jednoznačne vyplýva, že výmena radiátorov spoločnosti KORADO je rýchla a pre každého inštalatéra aj jednoduchá.

Autor: Korado, a. s.

(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)

< SPÄT