Strecha od StrechoStavu

Zateplenie miesto klimatizácie?
Je overené, že zateplenie domu nefunguje len proti strate tepla, ale rovnako udržuje chládok v dome počas letných mesiacov. Zateplenie funguje na podobnom princípe ako uchovanie tekutín v termoske. Vo vnútri sa udržiava stále rovnaká teplota.
Je dobré vedieť, že strechy domov sa v letných horúčavách môžu zohriať až na 90 °C. Táto teplota strechy sa bude za bežných podmienok prenášať do stropov bytov.
Pri zateplenej streche však ostáva vysoká teplota na povrchu a v bytoch sa udržiava naďalej príjemný chládok aj bez klimatizácie.
Ďalšia výhoda zateplenia je už dobre známa. Stále sa hovorí o šetrení tepla, čiže v zimných mesiacoch sa investícia do zateplenia postupne vráti.
Ďalším dôvodom je, že sa konečne odstránia problémy so zatekaním starej strechy.

A prečo sa rozhodujú pre zateplenie strechy aj ľudia, ktorý sa chystajú byt predať?
Zvýšia tak trhovú hodnotu svojho bytu, čiže ho predajú za vyššiu cenu. Netreba pripomínať, že zateplenie sa rozrátava do mesačných poplatkov, ktoré bude následne hradiť nový majiteľ bytu, pričom byt stúpol na hodnote už vo chvíli, keď sa strecha zateplila. Znamená to jedno. Týmto rozhodnutím predávajúci vždy získa viac.

Ako zatepliť plochú strechu
V čom je výhoda zateplenia? Ktorý materiál je najvhodnejší? Nie je to až tak dávno, čo sa strechy zatepľovali polystyrénom. Tí, ktorí sa vtedy rozhodli investovať viac a zateplili polyuretánom, ktorý má lepšie tepelné parametre, urobili správny krok. Našťastie sa dnes technológie vo výrobe polyuretánu pohli ďalej, a tak je zateplenie strechy cenovo dostupné rovnako ako s polystyrénom. Navyše pri použití polyuretánu získavate dlhšiu životnosť tepelných vlastností a tiež pevnosť materiálu je vyššia.
Pevnosť materiálu umožňuje preniesť sa cez priehlbiny na streche polyuretánovými platňami. Tým je zvýraznený spád strechy a odstránia sa kaluže, ktoré sa pôvodne tvorili na streche.
Zateplenie strechy v bytovom dome tvorí od 20 % do 30 % úspory celkového tepla. Samozrejme najviac sa to odrazí v bytoch umiestnených priamo pod strechou. Zas na druhej strane také zateplenie stropov pivničných priestorov obvykle taktiež pomôže najmä bytom na prízemí, alebo na prvom podlaží.
Popri zateplení je treba rátať aj s renováciou ďalších častí strechy. Obvykle sa montujú nové klampiarske prvky, nový bleskozvod a často je nutné renovovať aj komíny. Jednoducho strecha po zateplení a poriadnej renovácii musí poslúžiť ďalších 40 až 50 rokov. 
Ak chceme aby strecha slúžila čo najdlhšie, treba sa o ňu ďalej postarať. Najmä na jar a na jeseň čistením dažďových vpustí (vtokov) a tiež netreba zabúdať na pravidelnú odbornú skúšku bleskozvodu.

Odvetranie strechy
Na odvetranie plochej strechy existujú dva názory. Z prvého pohľadu vychádza, že vetracie hlavice umožňujú prísun vonkajšieho vzduchu pod tepelnú izoláciu. Ďalej tak neplní zateplenie plný účel, pretože chladný vonkajší vzduch  ochladzuje strop domu.  Druhý názor je práve opačný.  Tvrdí, že je dôležité odvetranie vlhkosti z plášťa strechy pod tepelnou izoláciou. Inak bude vznikať vlhčina v strešnom  plášti. Pomocou vetracích hlavíc je teda  odvádzaná vlhkosť zo skladby zateplenia.  Väčšina výrobcov zatepľovacích systémov predpisuje odvetranie strechy. Odvetranie má zabrániť aj tvorbe hniloby a plesní v medzistrešnom priestore. V prípade, že by sa vlhkosť zabudovala pod tepelnou izoláciou, dôjde časom k narušeniu tepelných vlastností izolácie. Čím je v materiáli vyššia vlhkosť, tým sa znižuje tepelný odpor materiálu. Navonok sa to prejavuje ako tepelná strata.
Ktorý názor je teda správny? Ako to má byť správne s odvetraním zateplenej strechy? Pokiaľ strecha v minulosti zatekala, je potrebné  aby strešný plášť bol dostatočne vysušený. To znamená, že na odvetranie vlhkosti použijete  vetracie hlavice.  Ako využijete plnú hodnotu zateplenia?  Jednoducho po 3 až 4 rokoch odstránite vetracie hlavice zo strechy a zabránite prísunu vonkajšieho  vzduchu. Dôležité je, že za tie 3–4 roky sa strešný plášť  dostatočne presušil a v medzipriestore strechy zostane sucho. Samozrejme vždy zohľadňujte aj predpis výrobcu materiálov. Niektoré materiály sú totiž paropriepustné a nevyžadujú použitie vetracích  hlavíc. Výrobca však materiály testuje a veľa investuje do vývoja materiálov. Záruky od výrobcu vám platia len v prípadoch, že ste splnili predpísané podmienky. Takže informujte sa na záručné podmienky a odvetrajte strechu podľa pokynov výrobcu použitých materiálov.

Plochá alebo šikmá strecha?
Rozhodujete sa medzi plochou, alebo šikmou strechou? Ktorá má aké výhody, či naopak nedostatky?

Starostlivosť o strechu
Čistenie odtokov vody v žľaboch, či v streche, je potrebné prevádzať ako pri šikmej tak pri plochej streche.
Ľuďom, ktorý bývajú v domoch s plochou strechou často vadí sneh, ktorý odhadzujú zo strechy. Obvykle to robia z obavy, že ich strecha neudrží množstvo snehu. Celkom si neuvedomujú, že ich plochá strecha je už  staticky vopred dimenzovaná na zaťaženie snehom. Poriadnej streche sa teda nemá čo stať. Mimochodom videli ste niekoho odhadzovať sneh zo strechy bytového domu, či nákupného centra, alebo iných budov s plochou strechou? U kvalitných konštrukcií plochých striech nie je žiaden dôvod sa strachovať.

Vzhľad

Vzhľad strechy hrá do kariet šikmým strechám. Podľa názoru väčšiny ľudí rodinný dom s plochou strechou nie je až tak príťažlivý, ako dom so šikmou strechou.

Životnosť krytín
Asfaltové krytiny plochých striech dosahujú životnosť maximálne 40 rokov. Šikmá strecha so škridlovou krytinou pohodlne dosiahne životnosť aj 80 rokov.
Samozrejme ak vezmeme do úvahy medenú krytinu, tá Vám pokojne vydrží stovky rokov. Dokonca môže byť použitá rovnako pri plochej aj pri šikmej streche, avšak v tomto prípade porovnávame konštrukcie striech s bežne používanými krytinami.

Cena rekonštrukcie strešnej krytiny
Rekonštrukcia plochej strechy je jednoduchšia a finančne lacnejšia v porovnaní s výmenou krytiny šikmej strechy. V prípade zatekania strechy je asfaltový pás, či PVC fóliu možné aj lokálne opraviť a zalepiť.
Pri šikmej streche je ťažšie zrealizovateľné vymeniť len časť krytiny či oplechovania a odstrániť tak problém so zatekaním. Pri výmene krytiny šikmej strechy je nutné starú zdemontovať aj s latovaním. Potom nasleduje montáž nového latovania a krytiny. Na plochých strechách obvykle môžete na jestvujúci asfalt montovať novú vrstvu izolácie bez predošlej demontáže krytiny.
Ak by sme sa na to pozreli z dlhodobého hľadiska, tak za 80 rokov budeme plochú strechu rekonštruovať dva krát a šikmú strechu len jeden krát. Z tohto pohľadu sa cena za rekonštrukcie javí ako vyrovnaná.

Ako sa rozhodnúť?
Vyberte si tú, ktorá vám viac vyhovuje a považujete ju za lepšiu. Keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, finančný výsledok je pri obidvoch variantoch približne rovnaký.

Autor: Marek Nepela, StrechoStav International s.r.o.