Výber okna

Pri výbere okien si postrážte izolačné vlastnosti. Podľa nich jednoducho spoznáte vhodné plastové okná a ich kvalitu. Dobré izolačné vlastnosti vám v prvom rade zaručia, že nebudete kúriť „pánu bohu do okien“. Teplo nebude prenikať zbytočne von, zostane v miestnosti a vy ušetríte na poplatkoch.

Správnym výberom okien zamedzíte zrážaniu vody na skle (rosenie). Niektoré okná tiež prepúšťajú viac slnečného svetla alebo sú bezpečnejšie a odolnejšie voči hluku, zatekaniu, vetru a dažďu.

7 izolačných vlastností okien
Ako spoznať okno, ktoré Vás neoklame? Venujte pozornosť týmto kritériám:

- Prechod tepla celým oknom.
Jednoducho porovnáte a zistíte, ktoré okno prepúšťa viacej tepla.

- Prechod tepla rámami okna.
Teplo uniká aj cez rámy. Pokiaľ poznáte tento údaj, môžete nahradiť len zasklenie bez nutnosti výmeny celého okna.

Teploty na povrchu okna.
Bude dochádzať k nežiadúcej kondenzácii vodnej páry (roseniu) na povrchu okna alebo nie?
Parametre dištančného rámika medzi sklami. U kvalitnejších okien nedochádza ku zrážaniu vody na rozhraní zasklievacej lišty.
Prechod svetla / slnečnej energie cez zasklenie. Chcete, aby si slnko našlo cestu cez okno a interiér bol svetlejší?
Spôsob tesnenia funkčnej špáry (medzi rámom a krídlom). Ako podľa tejto hodnoty spoznáte okná, ktoré sú odolnejšie proti hluku, úniku tepla či zatekaniu?
Parametre odolnosti proti zatekaniu. Bezpečné okná odolajú aj súčasnému pôsobeniu vetra s dažďom.

Prechod tepla celým oknom
Hodnota prechodu tepla celým oknom Uw [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká oknom s veľkosťou 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (zodpovedá 1 °C).
Čím nižšia je táto hodnota, tým viac okno tepelne izoluje. Tento parameter je jediný porovnateľný a ponúka technické porovnanie okien v oblasti tepelnej izolácie. Súčasný štandard je Uw ≤ 1,2 [W/m2K]

Prechod tepla rámami okna
Hodnota prechodu tepla rámami okna Uf [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká rámami (rám a krídlo) okien pri ploche rámov 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (zodpovedá 1 °C). Samostatne táto hodnota nemá vypovedajúcu schopnosť o vlastnostiach celého okna (nie je v nej zohľadnený vplyv zasklenia a dištančného rámika v skle).
Čím nižšia je táto hodnota, tým vyššia je odolnosť proti kondenzácii vodnej pary (rosenie) na povrchu týchto profilov. Tento parameter vypovedá o dosahovaných teplotách na povrchu rámov. Súčasný štandard je Uf =1,0 [W/m2K].
Význam tohto parametra je daný predovšetkým možnosťou v budúcnosti vymeniť jednotku zasklenia za výkonnejšiu – bez toho aby ste museli meniť celé okno aj s rámami.
Počas posledných 10 rokov sa zvýšila výkonnosť tepelnej izolácie izolačných skiel 6x! Únik tepla zasklením tak klesol o 83 %. Z tohto dôvodu odporúčame orientovať sa na systémy s väčšou stavebnou hľbkou (viac ako 80 mm), aby bolo možné vložiť výkonné izolačné trojsklá.

Teploty na povrchu okna
Teploty na povrchu okna slúžia na posúdenie, či za normových podmienok dôjde ku zrážaniu (kondenzácii) vodnej pary na povrchu okna.
Stanovenie teploty sa robí buď výpočtom dvojrozmerného teplotného poľa alebo meraním v skúšobni. Bezpečnejšie výsledky poskytuje jednoznačne výpočet. Tieto výpočty sú robené len odborníkmi na tepelnú techniku. Kondenzácia na povrchu okna stanovená normou „STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov“.

Parametre distančného rámika medzi sklami
Hodnota ψ [W/mK] udáva množstvo tepelnej energie, ktorá uniká vplyvom rámika na okrajoch skla, ku ktorému sú prilepené dve sklá tvoriace dvojsklo.
Čím nižšia hodnota, tým lepšie. Pre už vytrácajúci sa hliníkový dištančný rámik je táto hodnota ψ=0,077 [W/mK], pre moderné plastové rámiky až ψ=0,034 [W/mK] – teda viac ako 50% rozdiel!
Tento parameter má zásadný dopad na teplotu povrchu skla v oblasti dištančného rámika. Ovplyvňuje, či na skle v oblasti rozhrania sklo – zasklievacia lišta bude dochádzať ku zrážaniu vodnej pary. Je to jednoznačne parameter kvality okna.
Izolačná medzera medzi sklami je vyplnená buď suchým vzduchom alebo vzácnym plynom, ktorý má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Prechod svetla / slnečnej energie cez zasklenie
Parameter „g“ je koeficient priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v %. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká vstrebaním slnečných lúčov na presklenej ploche.
Čím väčšia je hodnota koeficientu g, tým väčší je pasívny solárny zisk energie a viacej svetla preniká do interiéru.

Spôsob tesnenia funkčnej špáry (medzi rámom a krídlom)
Existujú 2 spôsoby utesnenia špáry medzi rámom a krídlom: systém s dorazovým tesnením a systém so stredovým tesnením.
Systém dorazového tesnenia nájdete len na plastových oknách. Je jednoduchší a lacnejší. Okná z ostatných materiálov (drevo, hliník) používajú výhradne systém stredového tesnenia.
Stredové tesnenie je výkonnejšie pri tepelnej izolácii a odolnejšie proti zatekaniu (viď. nižšie).
Rozdiel v tepelnej izolácii plastových rámov (Uf – viď. vyššie) je pri rovnakej šírke a konštrukcii profilov obvykle 0,1[W/m2K] v prospech stredového tesnenia, čo zodpovedá cca. 10 %. Stredové tesnenie zároveň znižuje hluk o 1dB.
Všeobecne sú systémy so stredovým tesnením vždy vo všetkých parametroch výrazne výkonnejšie ako systémy s tesnením dorazovým!

Parametre odolnosti proti zatekaniu
Ako rozpoznáte schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu vetra a dažďa, odolnosť proti prieniku dažďovej vody do vnútra budovy pri danej sile vetra, množstve dažďa a času namáhania?
Táto schopnosť je obvykle označovaná kódmi 7A, 8A, 9A a ďalej písmenom E a číslicou napr. E1050. Čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť.
Kód 9A označuje okna umiestnené v nechránenej pozícii odolávajúce dažďu a tlaku vetru 600Pa. Toto je hodnota, ktorú spĺňajú systémy s dorazovým tesnením. Ich hranica odolnosti končí na úrovni 900Pa (E900).
U najlepších stredových systémov sú dosahované hodnoty E1500 – teda výrazne lepšie! Za bežných poveternostných podmienok ide o nedôležitý parameter – počas víchrice kalibru Kyril je to však rozdiel medzi vyplaveným objektom a suchým objektom.
Záleží teda na miere bezpečnosti, ktorú vyžadujete.

Na čo by ste nemali zabudnúť
Kvalitu okna poznáte podľa jeho izolačných vlastností. Lepšie okná v miestnosti udržujú teplo a prepúšťajú tiež viac slnečného svetla. Ušetríte tak na poplatkoch za energie. Výberom správnych okien sa vyhnete ďalším nepríjemnostiam: hluku, zatekaniu alebo roseniu na skle.

Autor: Trocal